Partners

DURF2020 is een unieke samenwerking van Konekt vzw,
de Vlaamse overheid (VAPH) en heel wat organisaties
die mensen met een beperking sterker willen maken.

WIL JE OOK PARTNER WORDEN? Klik hier: uitnodigingpartnersDURF2020


Konekt vzw wil mensen met een beperking (handicap) en hun netwerk sterker maken.
Konekt is een netwerkorganisatie met 3 pijlers:

  • Vorming voor mensen met een beperking en wie op hen betrokken is (www.vonx.be en www.letsco.be): kortdurende en langlopende vormingen, bijvoorbeeld opleiden van mensen met een beperking om co-begeleider te worden in de kleuterklas, vorming voor professionals rond sociaal-emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking, …
  • Sociaal-artistieke werking: bijvoorbeeld dansvoorstellingen van mensen met en zonder beperking (www.platform-k.be)
  • Beweging ter bevordering van de participatiemogelijkheden voor mensen met een beperking in de samenleving: sensibiliseren, educatie en beleidsbeïnvloeding (www.miex.be)

Kernpartners DURF2020

De dragende partners van DURF2020 zijn:

BlueAssist vzw is een socialprofitorganisatie die een heel erkenbaar icoon ontwikkelde voor mensen die het moeilijk hebben om communicatie te lezen, te begrijpen of te gebruiken. Dit weerhoudt hen er maar al te vaak van om zelfstandig en met vertrouwen deel te nemen aan het dagelijkse leven.

Méér info

Meer dan 400.000 vennoten investeren samen met Cera in onze samenleving en bouwen mee aan een sterke coöperatie. Cera is als coöperatie een ideale voedingsbodem voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en vult op een innovatieve en toekomstgerichte manier de coöperatieve beginselen in.

Méér info

De dienst Maatschappelijk Werk van de Christelijke Mutualiteit is nauw betrokken bij de hulp- en dienstverlening aan personen met een beperking of handicap.

Méér info

VFG richt zich naar personen met een handicap, chronisch zieken en hun familie en vrienden. Ze is een door de overheid erkende en gesubsidieerde socioculturele vereniging en vrijwilligersorganisatie en een partner van de Socialistische Mutualiteiten. De vereniging streeft naar volwaardig burgerschap voor iedereen.

Méér info

Groep Ubuntu vzw is een netwerkorganisatie die personen met een beperking ondersteunt in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Groep Ubuntu biedt vanuit verschillende satellieten en diensten een ruim en divers aanbod op vlak van wonen, werken, vorming en vrije tijd.

Méér info

Mariënstede vzw is een dienstverleningscentrum voor volwassenen met een beperking. Ze ondersteunen vooral lokaal personen op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

Méér info

Onafhankelijk Leven vzw is een budgethoudersvereniging van en voor personen met een beperking. Deze vzw wil dat elke persoon met een beperking zelf kan beslissen over zijn of haar leven. Dat betekent in eerste instantie dat mensen zelf moeten kunnen beslissen over hoe, waarvoor, door wie, waar en wanneer ze ondersteund worden.

Méér info

Pegode vzw is een netwerkorganisatie van duurzaam verbonden projecten. Deze projecten bieden ondersteuning op maat aan personen met een beperking. Bij Pegode heeft de cliënt de regie over zijn eigen leven.

Méér info

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen investeert in de uitbouw van een goed werkend en op elkaar afgestemd net van hulp- en ondersteuningsaanbod voor personen met een beperking. Daarom organiseert en coördineert de provincie Oost-Vlaanderen het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (ROG).

Méér info

Tordale vzw is een voorziening voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, gelegen in Torhout en Lichtervelde.

Méér info

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven.

Méér info

OLO, Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw in één zin omschrijven is geen sinecure. We zijn een pluralistische organisatie, met heel wat afdelingen en een waaier aan dienst- en hulpverlening en activiteiten.

Méér info

Rotonde vzw is ondernemend in de zorg voor volwassenen met een beperking. We bieden een gevarieerd aanbod aan 250 cliënten op locaties in Kapellen, Brasschaat, Stabroek en Antwerpen.

Méér info

Budgethoudersvereniging absoluut vzw is een organisatie die expert is op het gebied van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en directe financiering.

Méér info

De Heide VZW is een voorziening gelegen in Merelbeke met verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning van personen met een motorische handicap.

Méér info

Ter Dreve VZW ontwikkelt in de groene rand rond Brugge een ruim en divers dienstverleningsaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

Méér info

Volwassenen met een verstandelijke beperking en volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel kunnen voor ondersteuning op de verschillende levensdomeinen beroep doen op vzw den achtkanter.

Méér info

ADO Icarus vzw ondersteunt zo’n tweehonderd Vlamingen met een zware fysieke beperking, die ondanks alles zelfstandig willen wonen en leven, gewoon tussen andere mensen. De vereniging doet dit hoofdzakelijk via haar tien diensten voor zelfstandig wonen.

Méér info

Het “vlaamsoogpunt” is een platform van samenwerking tussen rolcomplementaire organisaties die samenwerken ten voordele een kwaliteitsvol leven voor personen met een visuele handicap. Hierbij wordt ingezet op samenwerken, innovatie, empowerment en extra solidariteit.

Méér info

Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. Dagelijks ijveren wij voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering.

Méér info

RTH Groot-Gent is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die allen erkend zijn door het VAPH. Deze zijn: Centrum OBRA vzw, Den Dries vzw, Zonnehoeve, Living+ vzw en Baken vzw.

Méér info

De Lovie vzw Ondersteuning op maat van personen met verstandelijke handicap en hun netwerk.
De Lovie is een organisatie die ondersteuning biedt aan personen met verstandelijke handicap en de belanghebbenden uit hun persoonlijk netwerk. Kwaliteit van leven en zorg op maat zijn hierbij belangrijke waardemeters.

Méér info

Werkgeversorganisatie SOM brengt sociale ondernemers samen. SOM ondersteunt als kenniscentrum organisaties, ondernemingen en federaties in desocialprofitsectoren gezondheid, welzijn, werk en wonen.

Méér info

Wie het moeilijk heeft om zelf inzicht te verkrijgen in de meest aangewezen soort(en) ondersteuning, al dan niet vanwege het VAPH of wie de weg niet vindt in het ondersteuningsaanbod van het VAPH of van andere zorgaanbieders, kan terecht bij een Dienst Ondersteuningsplan (DOP).

Méér info


Ondersteunende partners DURF2020

De ondersteunende partners van DURF2020 nemen actief deel aan de werkgroepen
die DURF2020 concreet uitwerken:

GiPSo vzw is een advies- en coachingsorganisatie die woon- en dagbestedingsinitiatieven voor mensen met een beperking in Vlaanderen ondersteunt. Ouders en netwerken van personen met een beperking die zelf projecten willen opstarten, vinden in vzw GiPSo een partner die hen in alle fasen (ontwerp, opstart, begeleiding, nazorg) van het proces adviseert en coacht.

De HoGent is een maatschappelijk geëngageerde organisatie en is actief in studentgecentreerd onderwijs, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en onderzoek in de kunsten.

Méér info

Inclusie Vlaanderen vzw is een vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap. Deze vzw verdedigt ondermeer de rechten en belangen van personen met een verstandelijke handicap.

Méér info

De Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent is één van de negen vakgroepen binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent.

Méér info

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. In 2015 bestaat VVA 40 jaar.

Méér info

Wie een persoonlijk assistentiebudget (PAB) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap krijgt, kan dit gebruiken om zelfstandig te wonen en leven.
T-interim vereenvoudigt de zoektocht naar een PAB-assistent, en bespaart hen de papiermolen.

Méér info


Ambassadeurs DURF2020

Deze organisaties dragen de stem van DURF2020 mee uit.

‘de branding’ is een dienstverleningscentrum voor personen met een handicap. Meer dan 255 medewerkers zetten zich elke dag in om 280 volwassenen met een verstandelijke beperking (en vaak ook bijkomende problemen en/of beperkingen) te ondersteunen.

Méér info


Bedrijfspartners DURF2020

Sluit
loading...